W młodym wieku często zadajesz sobie to pytanie: Co mam czynić Panie?…Pytanie to wypisane jest na pierwszej stronie życia każdego młodego człowieka, który pragnie zrozumieć swe życie w świetle prawdy i własnego sumienia. Bóg oświeca każdego młodego człowieka, gdy staje przed tak poważnym pytaniem, aby mógł znaleźć właściwą odpowiedź.

Co mam czynić Panie? U podstaw tego pytania leży inne istotne pytanie: Jakiego rodzaju mężczyzną czy kobietą pragnę być? Jaki mam plan?

Do dziewcząt poszukujących drogi życia kierujemy to pytanie – A może Chrystus wzywa Cię do Salezjanek?…

Okresy formacji w naszym Zgromadzaniu.

Dziewczynie, która zdecydowała się podjąć życie konsekrowane w naszym Instytucie, daje się możliwość kontaktu z charyzmatem salezjańskim w jednej z naszych wspólnot. Jest to etap rozeznawania swojego powołania i przygotowuje do bardziej świadomego podjęcia decyzji. /por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 102/

Długość tego okresu, trwającego zwyczajnie rok, jest względna, w zależności od konkretnych potrzeb poszczególnych osób. /por. Regulaminy art. 85/

POSTULAT

Postulat jest czasem przygotowania do nowicjatu. Zazwyczaj trwa rok, w zależności od konkretnych potrzeb poszczególnych osób może być przedłużony. Celem tego etapu formacji jest głębokie przeżywanie doświadczenia powołania, z wyraźnym akcentem na charyzmat. Podczas postulatu, dziewczyna pogłębia w sobie świadomość bycia powołaną przez Boga. /por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 109/

NOWICJAT

Nowicjat trwa dwa lata. Jest to okres bezpośredniego przygotowania do pierwszej profesji. Aby być dopuszczoną do profesji, nowicjuszka powinna zrozumieć jej istotę i znaczenie oraz posiadać konieczną dojrzałość, aby szczerze i w sposób wolny podjąć decyzję oddania się Bogu, przyjmując odpowiedzialnie obowiązki płynące z powołania Córki Maryi Wspomożycielki. /Konstytucje, art. 94/ Po czterech latach formacji nowicjuszka składa pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa.

JUNIORAT

Juniorat obejmuje okres ślubów czasowych i trwa od sześciu do dziewięciu lat. Jego celem jest przygotowanie osoby do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa w służbie misji. /por. Śladami przymierza., Plan Formacyjny CMW, s. 122/

FORMACJA PERMANENTNA

Jako Córki Maryi Wspomożycielki jesteśmy świadome, że sekretem skuteczności misji wychowawczej jest doświadczenie wspólnoty nieustannie formującej się. Odczuwa ona konieczność ożywiania w każdym momencie otrzymanego daru poprzez coraz głębsze zakorzenienie się w Chrystusie.

Po 10 latach od wstąpienia do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, Siostra Junioratka składa przed Bogiem i Kościołem śluby wieczyste.