Jak co roku, w okolicach liturgicznego wspomnienia patronki muzyki kościelnej – św. Cecylii, parafia świętego Jana Bosko w Lubinie oraz Stowarzyszenie Dominik organizuje Przegląd Piosenki Religijnej.

Podobnie jak w poprzednich latach uczestniczyły w nim schole ze średzkich parafii, prowadzone przez s. Jadwigę Cieślicką i s. Zofię Kacprzak. W połączonych siłach, poprzez szereg prób i dużym udziale animatora muzycznego i wychowanka salezjańskiego – Marcela Potrzebę, przygotowały utwór „Nasz Bóg jest Wielki”. Swoją prezencją, wykonaniem scholanki ujęły Jury Przeglądu i zdobyły tym samym pierwsze miejsce spośród kilku zespołów swojej kategorii.

Zmotywowane sukcesem zabieramy się do swojej, można to nazwać codziennej pracy, czyli śpiewów podczas liturgii eucharystycznej, nabożeństw itp.