16 czerwca 2018 r. siostry Salezjanki z Inspektorii Wrocławskiej spotkały się w  Ostrowie Wielkopolskim, aby dziękować i uwielbiać Boga za  to, że pozwolił każdej przebyć roczną wędrówkę duszptersko – formacyjną – razem – w komunii. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy:

Prowadź nas Ojcze również dzisiaj podczas tej assemblei; umieść w naszych ustach słowa prawdy; włóż w nasze serce prawdziwe uczucia; tchnij w nasze ręce i ciała – prawdziwe gesty. Niech wzrasta w nas Twoja prawda. Wspieraj naszą słabość; pociesz nas w każdej kruchości; zjednocz nasze myśli i zagubione uczucia; zbierz w jedno nasze energie, które wędrują pociągnięte tysiącem leków, tysiącem pragnień, byśmy stanowili jedno z Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Amen.

Do południa została przeprowadzona weryfikacja Programu Inspektorialnego za  mijający rok 2017/2018. Msza św., którą odprawił o godz. 12:00 w kaplicy szkolnej proboszcz parafii Ducha Świętego ks. Maciej Wyzujak była dziękczynieniem za łaski odebrane w minionym roku formacyjno – duszpasterskim oraz z prośbą o błogosławieństwo dla każdej siostry na czas apostolatu wakacyjnego.

Po obiedzie był ostatni punkt programu, a mianowicie podsumowanie pracy w grupach i różne „wiadomości rodzinne”.

Dziękujemy za Twoją miłość i obecność w naszym życiu , za każdą minutę, za Twoje prowadzenie, za każdą dobrą myśl, za każda dobrą decyzję, za każde otwarcie się na Twoja łaskę…Ty jesteś Panem naszego życia. Tobie niech będzie chwała na wieki. Amen.

Dzięki, o Panie składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie….

s. Maria Hrynczyszyn