Opowiada się, że pewnego razu jedna z kobiet zadała takie oto pytanie różnych osobom: “Co dla ciebie jest najważniejsze w życiu?”. Odpowiedzi, jakie otrzymała, można było przewidzieć: zdrowie, miłość, pieniądze… Ale kiedy podobne pytanie zadała pewnej osobie w podeszłym wieku, usłyszała tak prostą i spontaniczną odpowiedź, że ta nie wymagała żadnego komentarza: “przebaczenie”. Na obecny okres Wielkiego Postu papież Franciszek zachęca nas nie tylko do “przebaczenia”, ale również do pojednania się z Bogiem, a jeszcze bardziej – do “wyznania swoich grzechów, do mocnego uwierzenia w Jego miłosierdzie, które nas uwalnia na zawsze od wszelkiej winy”.

Wracając do odpowiedzi, jakiej udzielił ten człowiek w podeszłym wieku, można zapytać: co przebaczyć? komu przebaczyć? dlaczego przebaczyć? “Miałam okazję zobaczenia zdjęcia tego staruszka. Byłam pod wrażeniem zdjęcia pewnej dziewczynki, której już nie było, bo zmarła. Był to człowiek w podeszłym wieku, który stracił całą swoją rodzinę w Holokauście. Teraz jest sam na świecie”.

Ten, kto czyta tę historię, może zadać sobie pytanie: “Czy człowiek może przebaczyć?”. Odpowiedź brzmi, nawet jeśli to nielogiczne, że ten starzec “był zdolny do przebaczenia”. Nie tylko był zdolny, ale mógł stwierdzić, że przebaczenie jest najważniejszą wartością. To dzięki zwycięstwu przebaczenia życie trwa nadal. O to właśnie na nowo prosi dzisiaj papież Franciszek: “pojednajcie się”, “pojednajcie się z Bogiem”.

O dwie konkretne rzeczy apeluje papież Franciszek w tym okresie Wielkiego Postu.

Pilna potrzeba nawrócenia. Papież Franciszek podkreśla znaczenie modlitwy w czasie Wielkiego Postu, ponieważ “doświadczenie miłosierdzia” jest możliwe tylko w tej praktyce, “w kontakcie ‘twarzą w twarz’ z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który ‘umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie’” (Gal 2, 20), w “dialogu serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem”. Modlitwa bardziej niż obowiązek “wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera”. To, co się naprawdę liczy w oczach Boga, to to, że kiedy się modlimy ona “drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli”.

Pilna potrzeba dialogu z Bogiem. Według papieża, ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas “poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia”, ponieważ, pomimo obecności zła w naszej rzeczywistości, “ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia”.

Możliwe jest, by ten starzec przebaczył tym, którzy dopuścili się tragedii, której doświadczył, ale brakowało jeszcze jednego kroku: dać przystęp przebaczeniu Boga. “Pojednanie się z Bogiem” to cel każdego chrześcijanina.

(źródło: https://www.infoans.org/pl/od-redakcji/reportaz/item/9867-sg-apel-papieza-franciszka-na-okres-wielkiego-postu-2020-pojednajcie-sie-z-bogiem)