Słowa św. Pawła, zaczerpnięte z Listu di Rzymian (Rz12,1-2), stały się światłem na drodze rozeznawania i konsultacji w naszej inspektorii. Na tej drodze, przeżytej w klimacie modlitwy i szczerego dialogu, towarzyszyła nam s.Paola Battagliola, radna wizytatorka, którą gościłyśmy w dniach 10-17 listopada br.
Podczas siostrzanych, rodzinnych spotkań, zorganizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, Pieszycach, Połczynie Zdroju, Środzie Śląskiej i Wrocławiu, poprzez szczere zaangażowanie i troskę o rozwój wspólnot i dzieł, o wierność charyzmatowi i mając na uwadze przede wszystkim dobro ludzi młodych, starałyśmy się wskazać najważniejsze wyzwania obecnego czasu, które stoją przed nami oraz cechy przyszłej animatorki naszej inspektorii. odpowiadające aktualnym potrzebom sióstr i dzieł.
Siostra Paola wielokrotnie przywoływała słowa listu do Rzymian:„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2). Wsłuchiwałyśmy się w głos Ducha Świętego, który prowadzi do poznania woli Bożej i odkrywania tego, co naprawdę dobre i właściwe, co służy wzrostowi i pomaga iść drogą salezjańskiej świętości.