W dniach 2-9 kwietnia 2018 nasza Inspektoria gościła s. Runitę Borja, Radną Generalną ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego. Momentem centralnym było spotkanie formacyjne w Dobieszczyźnie dla sióstr nie tylko bezpośrednio zaangażowanych w apostolstwo, ale dla wszystkich, które podejmując na co dzień różne obowiązki, podtrzymują w sobie to pragnienie salezjańskiego serca, by być całkowicie dla zbawienia młodych. Obecne były więc siostry ze wszystkich naszych wspólnot a także 3 siostry z ekipy duszpasterskiej z Inspektorii warszawskiej oraz postulantki.

S. Runita, na podstawie dokumentu „Ukierunkowania dla wychowawczego posłannictwa CMW, Aby mieli życie i mieli je w obfitości”, odświeżyła w nas świadomość salezjańskiego stylu naszej misji wychowawczej, pobudzając również do refleksji i dzielenie się. Kluczowym momentem formacyjnym było spotkanie z młodymi z Inspektorialnej Rady Młodych, słuchanie ich osobistych wypowiedzi oraz zaprezentowanych przez nich głosów wielu innych młodych (w kluczu pytań z pre-synodu).

S. Runita z radością odwiedziła również niektóre nasze dzieła: 3 szkoły (Wrocław, Dzierżoniów, Ostrów Wlkp.), 3 przedszkola (Wrocław, Dzierżoniów, Pieszyce), placówkę wychowawczą w Pleszewie oraz miejsca związane z bł. Piątką Poznańską.

W Żerkowie uczestniczyła w otwarciu XXIII Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej.

Ufajmy, że ziarno zasiane w tych dniach zaowocuje w naszej codzienności przeżywanej z autentyzmem w duchu „da mihi animas cetera tolle”.