Juniorat, który trwa przez cały okres ślubów czasowych przygotowuje Siostry do złożenia profesji wieczystej w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki. Tym aktem oświadcza każda z osób składających śluby wieczyste, że chce oddać się w sposób nieodwołalny Bogu na służbę braciom, według planu Założyciela”. (Konst.99)

Jezus wybrał  siostrę Magdalenę, aby za wzorem św. Marii Dominiki Mazzarello oddała – poprzez śluby zakonne – całkowicie swoje „życie Bogu stając się dla dziewcząt znakiem w wyrazem Jego uprzedzającej miłości”.(Konst.1)

 Nie jest to tylko uroczystość danej siostry, danego Zgromadzenia, rodziny, ale  jest to uroczystość całego Kościoła.

Otaczajmy s. Magdalenę codzienną modlitwą, aby w wolności i z miłością 5 października 2019 roku wypowiedziały Bogu na zawsze swoje „TAK”.