Dnia 19 maja 2019 roku w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki odbyła się niecodzienna uroczystość 50.i 60. lat profesji zakonnej. W kościele św. Bartłomieja w Pogrzebieniu Siostry Jubilatki z obu Inspektorii w obecności Sióstr Inspektorek: s. Anny Światek (PLA) i s. Lidii Strzelczyk (PLJ), Sióstr oraz dzieci i młodzieży odnowiły swoje śluby zakonne i dziękowały Bogu za dotychczasowe lata wierności…Była również obecna s. Ryszarda Piejko, która przyleciała z Zambii, aby cieszyć się razem s. Zofią Łapińskiej, z którą wiele lat pracowała na misjach.

Z Inspektorii Wrocławskiej jubileusz 50. lat profesji zakonnej obchodziły: s. Maria Ordziniak i s. Zofia Łapińska, a z Inspektorii Warszawskiej s. Genowefa Szymczak. Natomiast 60. lat: s. Jadwiga Ciborowska, s. Alicja Remska i s. Stanisława Papaj (PLJ).

Życzymy Siostrom Jubilatkom opieki Maryi Wspomożycielki na dalsze lata życia.