Na początku 2020 roku oddano do druku uaktualnioną książkę „Rodzina Salezjańska Księdza Bosko”. Uwzględniając uniwersalny charakter Rodziny Salezjańskiej, wychodząc od oryginalnego wydania w języku włoskim, dokonano tłumaczenia w językach francuskim, angielskim, polskim, portugalskim i hiszpańskim. W pracę związaną z tłumaczeniem włączyło się wiele osób, czyniąc to z wielkim oddaniem i w kompetentny sposób.

Właśnie ta książka dociera, w tych dniach, do wspólnot Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce. Jej adresatami są przede wszystkim członkowie grup Rodziny Salezjańskiej, ale chce być ona również narzędziem, które każdemu pozwoli lepiej poznać Rodzinę Salezjańską w Kościele i w społeczeństwie.

W Karcie Tożsamości Rodziny Salezjańskiej czytamy: Ks. Bosko był „wielkim charyzmatykiem” i świętym, dlatego potrafił w sposób oryginalny znaleźć własne miejsce wśród innych Założycieli Instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń apostolatu świeckich w Kościele. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że ziarno przez niego zasiane, z uznaniem i wdzięcznością wobec Założyciela, na przestrzeni lat rozwinęło się w rozłożyste drzewo” (art. 2.)

Dziś Rodzina Salezjańska posiada 32 grupy, które swoim bogactwem i różnorodnością służą ludziom młodym w duchu ks. Bosko. W książce znajduje się także Karta Tożsamości Rodziny Salezjańskiej oraz aktualny wykaz osób w chwale lub w drodze do świętości salezjańskiej.