Siostry junioratki, podsumowując doświadczenie spotkania międzynarodowego w gronie junioratek FMA, które miało miejsce na Sycylii, przesłały poniższy list:

Drogie Siostry,
Przesyłając Wam ten list i prezentacje, chcemy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem, które przeżyłyśmy w ostatnich dniach. Już od pierwszych chwil naszego pobytu w Ali Terme, dało się odczuć
żywą obecność Matki Morano. Goszcząca nas wspólnota nie tylko nam o niej mówiła, ale też żyła
tym, czego nauczała Matka Morano. Modląc się w kaplicy, w której ona się modliła, chodząc po
pokojach, w których mieszkała i pracowała ale też krocząc jej śladami po całej Sycylii, czułyśmy jej
bliskość i nieustanną aktualność charyzmatu.
Całe spotkanie przebiegało „dwutorowo”: poznając M.Morano oraz na pogłębieniu kobiecości.
To spotkanie pokazało nam, w jaki sposób Matka Morano odpowiedziała na potrzeby społeczne i
przeniosła system prewencyjny w życie Sycylijczyków. W jej osobie odnajdujemy ducha pierwszych
sióstr: podobnie jak M.Mazzarello miała ogromne pragnienie życia blisko Jezusa Eucharystycznego, o
czym świadczy okienko przez które spoglądała na Tabernakulum. Nieustannie towarzyszyła nam w
tych miejscach pamięć w modlitwie o wszystkich naszych wspólnotach. Prosząc o nowe powołania,
zawierzałyśmy przyszłość naszych Inspektorii.
W czasie, gdy świętujemu rok jubileuszu, wielką łaską było dla nas dotknięcie śladów Matki Laury
Meozzi na Sycylii. Same Siostry podkreślały, że tym kim Matka Morano dla Sycylii jest Matką Laura
dla Polski.
W trakcie spotkania towarzyszył nam Ksiądz Mario Gulla, który każdego dnia, na podstawie postaci
biblijnych i mozaik z Bazyliki Naszej Pani w Brazylii, prowadził dla nas Lectio.
Dane nam było zobaczyć owoce pracy misyjnej M.Morano, ponieważ oprócz tego, że widziałyśmy
dom który założyła, poznałyśmy dzieła prowadzone w Katanii. Na długo zostanie w naszej pamięci
obraz „Campo Bosco”, który jest miejscem dla ludzi uciekających do lepszego świata oraz oratorium
prowadzone przez nasze siostry w Librino (najuboższej dzielnicy Katani).
Jednym z istotnych momentów wymiany doświadczeń formacyjnych była praca w grupach tzw.word
cafe. W małych grupach poruszałyśmy tematy: przeżywania kobiecości w różnych kulturach,
wyzwania jakie stawia obecność osób wyznających ideologię Gender w naszych dziełach i nasze
odpowiedzi. W czasie słówek na dobranoc poznawałyśmy życie innych Inspektorii.
Możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu, pozwoliła nam nawiązać relacje z Siostrami Junioratkami
innych narodowości. Choć język był przeszkodą jednak zaistniała między nami piękna, siostrzana
relacja, którą chcemy pielęgnować.
Pięknym podsumowaniem spotkania był ostatni wieczór. Wielką radość sprawiły siostrom drobne
upominki związane z naszym jubileuszem.
Każda z nas wraca umocniona świadectwem zarówno pierwszych sióstr jak i żyjących tu i teraz, a
które mogłyśmy spotkać. Wdzięczne za możliwość uczestniczenia w wakacyjnym spotkaniu
Junioratek, jesteśmy pewne, że będzie ono owocowało w naszym życiu.

Z siostrzaną pamięcią
s. Agnieszka Bednarczyk (PLA)
s. Aleksandra Jagła (PLA)
s. Angelika Piechocka (PLA)
s. Halina Rutkowska (PLJ)
s. Monika Tanasiewicz (PLJ)