We wtorek, 5 lipcabr., w Bardzie Śląskim zakończyła się czwarta, przedostatnia seria ośmiodniowych rekolekcji jubileuszowych dla FMA.
Położenie domu rekolekcyjnego pośród piękna przyrody i krajobrazu pomagało wejść w klimat ciszy i słuchania. Był to czas spotkania z „Tym, Który zapoczątkował w nas dobre dzieło” czas przebywania w Słowie, czas rozpalenia na nowo ognia charyzmatu… lecz także czas słuchania świadectw tych, które były u początków naszej obecności na ziemiach polskich.
Uwielbiamy Ojca, który nas gromadzi i posyła, który kształtuje nas na obraz Syna i prowadzi.