W dniu 28 września 2019 roku obchodzono srebrny jubileusz SALOS-u  im. Jana Bosko w Połczynie – Zdroju.

Wspólne świętowanie rozpoczęło się na hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Połczynie-Zdroju, uroczystą Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. Infułata Antoniego Kloski oraz ks. proboszcza Zbigniewa Witki –Jeżewskiego. Uczestnikami byli zaproszeni goście a wśród nich 90-ciu młodych sportowców wraz z opiekunami i trenerami, a także przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Sebastianem Witkiem na czele oraz sponsorzy, którzy wsparli finansowo to sportowe wydarzenie.

Po Eucharystii, prezes Stowarzyszenia Lokalnego SALOS, Paweł Szpak, powitał przybyłych gości a przede wszystkim młodych sportowców. Następnie przedstawił zebranym krótką historię Stowarzyszenia oraz podziękował za 25 lat współpracy w duchu salezjańskim św. Jana Bosko i św. Marii Dominiki Mazzarello na rzecz wychowania młodzieży poprzez sport.

Po powitaniu głos zabrała prezes Stowarzyszenia Inspektorialnego SALOS RP s. Maria Kapczyńska – salezjanka. S. Maria wręczyła zasłużonym członkom Stowarzyszenia Lokalnego SALOS listy gratulacyjne za wieloletnią współpracę oraz podziękowania wszystkim sponsorom.

Po oficjalnej części jubileuszowej uroczystości rozpoczęły się rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkówce i w tenisie stołowym.

Młodzi sportowcy przyjechali wraz ze swoimi trenerami z Koszalina, z Łobza, z Drawska Pomorskiego, Bolkowa, Buślar i z Toporzyka a także z Połczyna – Zdroju. Zwieńczeniem całego sportowego wydarzenia było wręczenie sportowcom jubileuszowych medali, pucharów i dyplomów.

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Połczynie-Zdroju z całego serca dziękujemy naszym sponsorom za wsparcie finansowe oraz wszystkim przybyłym gościom za udział w wspólnym świętowaniu.

Na ręce władz naszego miasta składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie hali widowiskowo-sportowej oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Ewie Sawce za możliwość skorzystania z sali gimnastycznej i boiska a także OSP Połczyn-Zdrój za udostępnienie ścianki wspinaczkowej.

s. Mariola Oleszczyk