Córki Maryi Wspomożycielki znane jako Siostry Salezjanki, zostały założone przez księdza Bosko jako wotum wdzięczności za łaski jakimi Bóg obdarzał Jego dzieło apostolskie przez przyczynę Maryi Wspomożenie Wiernych. Ksiądz Bosko chciał, aby każda Siostra były żywym pomnikiem wdzięczności Matce Bożej.

Módlmy się w tym szczególnym dniu za wszystkie Córki Maryi Wspomożycielki na świecie w różny sposób pracujące dla chrześcijańskiego wychowania młodzieży, aby przeżywały swoje posłannictwo z miłością i radością, prostotą i skromnością, posłuszeństwem i pokorą, pewne, że nic z tego, co ofiarowały i złączyły z Bogiem nie będzie stracone…

Życzymy pięknego świętowania wszystkim, którzy czczą i kochają Maryję Wspomożycielkę…