W dniu 22 maja 2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online zorganizowane przez Duszpasterstwo Młodzieżowe na szczeblu generalnym mające na celu prezentację “Platformy działań Laudato Si dla instytutów religijnych”. W spotkaniu wzięły udział s. Anna Świątek i s. Dorota Grzywacz.

Platforma działań Laudato Si to 7-letni plan wdrożenia encykliki, aby społeczności na całym świecie stały się całkowicie zrównoważone w duchu ekologii integralnej. Projekt platformy, który powstał z inicjatywy Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i zgodnie  z Globalnym Paktem na rzecz Edukacji ma zaangażować różne instytucje, ruchy, grupy, podmioty wychowawcze, zgromadzenia zakonne, by w różny sposób i zgodnie z różnymi charyzmatami publicznie angażowały się w drogę wprowadzenia w życie ekologicznego dokumentu papieża Franciszka.

Warto w tym miejscu przypomnieć 66 punkt Akt ostatniej Kapituły Generalnej, który proponuje nam jako kierunek działania “skonkretyzować we wspólnocie i w propozycjach wychowawczo-duszpasterskich nawrócenie ekologiczne, by odnaleźć radość z piękna stworzenia i zachwyt wobec jego wspaniałości.”

Mimo, że rok Laudato Si się kończy to dopiero rozpoczyna się siedmioletnia przygoda nawrócenia ekologicznego. Platforma zostanie uroczyście otwarta w dniu 25 maja 2021 r.

.