Laudato si

Tydzień Laudato si’ 22 – 29 maja 2022  “Słuchając i idąc razem”

Tydzień Laudato si’ to inicjatywa watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, upamiętniająca opublikowanie encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka, a przede wszystkim zaproszenie do wcielenia jej przesłania w życie nasze i naszych wspólnot.  Jako ludzie wierzący chcemy w szczególny sposób kształtować wrażliwość na “wołanie ziemi i krzyk ubogich” oraz zaangażować się w walkę z kryzysem społeczno- ekologicznym naszych czasów.

Do udziału w Tygodniu Laudato si’ zaprasza nas Ojciec Święty w specjalnym orędziu: https://www.youtube.com/watch?v=bw8gmDPceIQ oraz w niedzielę 22 maja 2022 w trakcie nabożeństwa Anioł Pański. Chcemy na to zaproszenie odpowiedzieć i zachęcić Siostry do podjęcia w tym czasie refleksji, modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu.

W Tygodnia Laudato si’ w duchowej łączności z katolikami na całym świecie, można podjąć różnorakie działania:  modlitwę, refleksję nad encykliką „Laudato si”, film prof. Szymona Malinowskiego pt. „Można panikować” (film pt. „Można panikować”  to przepełniony nostalgią portret 62-letniego fizyka atmosfery, prof. Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor zajmuje się zjawiskami prowadzącymi do zmian klimatycznych i od lat ostrzega o nadchodzącym zagrożeniu.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4),  wspólnotowy spacer, zmianę choćby jednego przyzwyczajenia w życiu codziennym, katechezę…

Komentarz abpa Grzegorza Rysia do encykliki Laudato si’ (30 min): https://youtu.be/nfHZrOoIYkU

Zapraszamy i łączymy się duchowo!

Animatorki Laudato si’ PLAJ: s. Bernadeta Puzynowska i s. Magdalena Baczyńska