Laudato si

Rzym, 01 września 2022

„Stworzenie potrzebuje naszej współpracy, naszej miłości”

Przesłanie Matki Chiary Cazzuola z okazji Czasu Stworzenia 2022

 

Najdroższe Siostry i Drogie Wspólnoty Wychowawcze,

Z ogrodu Domu Generalnego pragnę przypomnieć nam wszystkim o wielkim wydarzeniu, które będzie obchodzone od 1 września do 4 października: obchody Czasu dla Stworzenia, czasu ekumenicznego. Jesteśmy katolikami, ale dobrze wiemy, ale ten Czas był pierwotnie zainicjowany przez Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola i od tego czasu stał się szansą dla wszystkich. Już Jan Paweł II, a jeszcze wcześniej św. Paweł VI, zaprosili chrześcijan, katolików, do wzięcia pod uwagę głosu stworzenia, bo już w minionych latach dostrzegano trudności, które dziś wydają się o wiele bardziej widoczne.

Ten czas przypomina nam, że jesteśmy obywatelami planety, która potrzebuje naszej miłości i szacunku. Ciekawe, że papież Franciszek przypomina nam przede wszystkim o modlitwie. To bardzo piękne, ponieważ nie jest to tylko rozważanie ekologiczne jako cel sam w sobie, ale staje się miejscem prawdziwego duchowego nawrócenia, i to nie tylko nawrócenia osobistego, ale nawrócenia wspólnotowego. O to Papież prosi wszystkich chrześcijan i katolików w Orędziu na ten dzień.

W tym roku tematem przewodnim jest „Wsłuchaj się w głosu stworzenia”. Możemy wznowić lekturę “Laudato Si”, by przeczytać wszystkie zaproszenia i ważne akcenty, jakie sam papież Franciszek kieruje do nas w tej Encyklice, wzywając nas do życia powołaniem strażników dzieła Bożego, jakim jest stworzenie a to – zgodnie z tym, co mówi Laudato Si’ – odpowiada głównemu wyborowi, które jest podstawowym doświadczeniem życia chrześcijańskiego. Dlatego bardzo ważne jest w tym czasie ożywienie naszej wiary, odczytanie w naturze, na tej naszej planecie znaków obecności Boga, a także przyjrzenie się znakom obecności ludzkości, która nie szanuje tej planety. Stworzenie potrzebuje naszej współpracy, naszej miłości.

Pozwólcie, że ponownie przeczytam to, co na XXIV Kapitule Generalnej wybrałyśmy jako Uchwałę Kapituły, w której zobowiązałyśmy się słuchać „wołania ziemi, wołania ubogich, wołania młodych”. Zobowiązujemy się „aby całe całe Zgromadzenie podjęło drogę  konkretnego i trwałego nawrócenia ku ekologii integralnej”. Już wielokrotnie słyszeliśmy wyjaśniane znaczenie ekologii integralnej: jest to wymiar obejmujacy całe życie, który widzi nas nie tylko jako jednostki, lecz jako wspólnotę i jako stworzenia zamieszkujące tę planetę.

To zobowiązanie przekłada się w treści siedmiu celów Laudato Si, którymi chcemy żyć i które chcemy przekazywać „w duchu Systemu Prewencyjnego”. Nasze zaangażowanie jest już duże, ponieważ wiele wspólnot zarejestrowało się na Platformie Laudato Si’ – we wszystkich naszych dziełach już się nad tym pracuje – ale musimy zachować żywą naszą ufność i wiarę w stworzenie, w planetę, którą Pan nam powierzył, aby mogła nadal żyć, aby mógła się odrodzić, aby mógła zostać uzdrowiona.

W dzisiejszych czasach widzimy, jakie są konsekwencje naszego zaniedbania i to że jesteśmy bardziej niszczycielami niż strażnikami stworzenia – z jednej strony są powodzie, z drugiej susze – jest tak wiele populacji, które w tej chwili cierpią z powodu zaburzenia równowagi na naszej planecie, a która jest dziełem naszych rąk. Te dni są dla nas okazją do odnowionia tego zobowiązania, także na poziomie duszpasterskim, do ponownego pochylenia się nad Uchwałą Kapituły i zaangażowania jak największej liczby osób, nie tylko dzieci czy młodzieży, ale całych Wspólnot Wychowawczych, ponieważ każdy z nas może coś zrobić, każdy z nas ma coś do powiedzenia.

Dziękuję Wam i życzę udanej podróży!

Suor Chiara Cazzuola

Matka Generalna Zgromadzenia FMA