dziela1
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela2
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy
dziela3
Ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy

Pracując w duchu salezjańskim, my Córki Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), ewangelizując wychowujemy, wychowując ewangelizujemy. Zadaniem tej działalności jest integralny rozwój młodego człowieka, a celem ostatecznym zbawienie w Chrystusie.

W dzieło wychowania włączamy osoby świeckie tworząc z nimi wspólnoty wychowawcze.

Nasze posłannictwo oparte na Systemie Prewencyjnym św. Jana Bosko realizujemy w różnych obszarach takich jak: szkoły, przedszkola, placówki wychowawcze, oratoria, animacja liturgiczna, organizacja czasu wolnego, formacja animatorów, działalność misyjna i wiele innych.